หมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

มู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านแม่เหาะ

  • หว่ากลึโจ๊ะ ภูชี้ฟ้าแม่สะเรียง จุดชมวิวที่สวยแห่งแห่งในประเทศไทย>>more

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านแม่สวรรค์น้อ

  • น้ำตกแม่สวรรค์น้อย >>more

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านห้วยผึ้งใหม่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านดอยเหลี่ยม

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านแม่อูคอ

  • ทุ่งดอกบัวตอง>>more

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านแม่สุริน

 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง บ้านห้วยผึ้งกะเหรี่ยง

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอแม่สะเรียง

  • น้ำตกห้วยป่าหมาก>>more

 

 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2984 Fax : 0-5369-2983  ;E- mail :admin@mhsdc.org,maehoahill@hotmail.com

Copyright © 2005 MHSDC  Mae Hong Son All rights Reserved