28/11/05

 

   ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  : อุปกรณ์ เครื่องใช้


   ภาพอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ชาวเขาเผ่าๆต่าง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กล่องใส่เสื้อผ้าชาวกะเหรี่ยง

ก๋วย ใส่ของ

กลองยาวเล็ก ชาวกะเหรี่ยง

ก๋วย แบกสัมภาระ ด้านหลัง

อุปกรณ์ที่ใช้แบกของ

หม้อใส่แกง

ที่สาวผ้าทอ

ที่ปั่นฝ้าย ผ้าทอ

ที่ใส่สำหรับ(ขันโตก)

ที่ใส่สำหรับ(ขันโตก)

ที่ใส่อาหารหมู

หม้อต้มเหล้า

อุปกรณ์ไถนา

อุปกรณ์ไถนา

อุปกรณ์ไถนา

กระดิ่งควาย

ใบพัด ข้าว

ที่ดักปลาไหล

กับดักนก

ครกไม้

ครกไม้

กำไล ทองแดง

มีดพก

ปูยา ป้องสูบยา

กล่องใส่หมาก

กล่องใส่หมากพลู

ปี่เขาควาย

ก๋วยใส่จานชาม

ก๋วยแบกหลัง

ก๋วยพิธีกรรมแต่งงาน

ใช้สำหรับ ใส่เสื้อผ้า(สินสอด)

เสียม

เครื่องประดับ กำไล แหวน

งอบ

จาน ช้อน

กระด้ง

ก๋วยแบกฟืน

ไซ ดักปลา

ขลุ่ย

 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2983 Fax : 0-5369-2984  ;E- mail :admin@mhsdc.org,maehoahill@hotmail.com

Copyright © 2005 MHSDC  Mae Hong Son All rights Reserved