ข่าวประชาสัมพันธ์

28/03/49

โฮม
เกี่ยวกับศูนย์ฯ
ข้อมูลชาวเขา
ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
ติดต่อเรา

 

News :ข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วันที่ 2 เมษายน 254+9 เวลา 8.00-15.00 น. อย่าไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง เลือ ผู้แทนคนดีเข้าสภา(สส.) และ วันที่ 19 เมษายน 2549 เลือกสมาชิกวุฒิสภา คนดีเข้าสภา >>more

  ประกาศวันประชุมประจำเดือน วันที่ 31 มีนาคม 2549 ศกนี้ เวลา 8.30 น. ตอนบ่ายประชุมหัวหน้าเขต หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา วาระการประชุม >>more

ภาพทุ่งบัวตอง ที่ ดอยแม่อูคอ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. 2548 ดอกกำลังบานสะพรั่ง รอนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างจังหวัด ที่มาสัมผัสความสวยงามและความหนาวเย็น>>more

 ประกาศผลสอบผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ของศูนย์ฯ แม่ฮ่องสอน ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2548 และประกาศผลเพิ่มเติม นักสังคมสงเคราะห์ >>more

ภาพกิจกรรม การอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนรุ่นที่  965/มส. 19หมู่ยุวกาชาดนอกโรงเรียนศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน >>more

  ศูนย์ประชาบดี เพียงกด 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง  พบเห็นสังคมมีปัญหา แจ้งศูนย์ประชาบดี "เกิดเป็นคนไทยไม่สิ้นหวัง" "ปัญหาสังคม คือ ภารกิจของเรา"  >>more

 

     

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2984 Fax : 0-5369-2983  ;E- mail :admin@mhsdc.org,maehoahill@hotmail.com

Copyright © 2005 MHSDC  Mae Hong Son All rights Reserved  

 

โฮม | เกี่ยวกับศูนย์ฯ | ข้อมูลชาวเขา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด28/03/49