29/08/49

News :ข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 43  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ประกาศวันประชุมประจำเดือน วันที่ 31 สิงหาคม  2549 ศกนี้ เวลา 8.30 น. ตอนบ่ายประชุมหัวหน้าเขต หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง ณ อาคารศูนย์การศึกษาและพัฒนาชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2549  ( file: powerpoint,word)

bulletเดือนตุลาคม 2548           download
bulletเดือนพฤศจิกายน 2548      download
bulletเดือนธันวาคม 2548          download
bulletเดือนมกราคม 2549          download
bulletเดือนกุมภาพันธ์ 2549       download
bulletเดือนมีนาคม  2549          downloa
bulletเดือนเมษายน  2549         download
bulletเดือนพฤษภาคม 2549       download
bulletเดือนกรกฎาคม  2549       download
bulletเดือนสิงหาคม  2549         download

 

 
 

 

     

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2984 Fax : 0-5369-2983  ;E- mail :admin@mhsdc.org,maehoahill@hotmail.com

Copyright © 2005 MHSDC  Mae Hong Son All rights Reserved  

 

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด29/08/49